Liên hệ


Công ty AIN’A sẽ nỗ lực để mang đến nhiều dịch vụ tốt hơn nữa

Chúng tôi đang vận hành theo chế độ tên thật nhằm cải thiện sự nhanh chóng và chính xác hơn trong giải quyết yêu cầu của khách hàng.

Khách hàng tý vấn online có hơi bất tiện thì cũng xin hãy để lại số liên lạc, tên họ rõ ràng.

Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời nhanh chóng bằng hình thức hữu/ vô tuyến hoặc mail trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua số liên lạc mà quý khách để lại.

Liên hệ với Aina Việt Nam

* không để trống