C·I


Thông qua CI có thể xác nhận được ý nghĩa doanh nghiệp AinA

 

Ý nghĩa của CI

CI được chế tạo nhằm vào việc tạo lập hình ảnh mới của thương hiệu chăm sóc sức khỏe toàn cầu đang phản ánh tinh thần cơ bản của AinA và ý chí doanh nghiệp của AinA là chịu trách nhiệm cho sức khỏe nhân loại.

 

Nhãn hiệu (work mark)

Đây là nhãn hiệu thiết kế lấy chữ 人 (con người) và chữ A là chữ cái đầu tiên trong bảng alphabet làm nền tảng, phản ánh triết lý chủ nghĩa nhân bản của doanh nghiệp lấy con người làm giá trị tối cao. AinA chứa đựng ý nghĩa tạo dựng một công ty đứng đầu thế giới trên cơ sở con người và A trong A mang ý nghĩa tối cao trong tối cao.

Màu sắc thương hiệu (Branh Color)

Màu đỏ Vemilion là sắc màu của tiến bộ mang ý nghĩa mở rộng, khuếch tán trên cơ sở sắc thái dương thúc đẩy vai trò mang tính hữu cơ và sinh trưởng của sinh mệnh.

Đặc biệt màu đỏ ấm áp, giống màu hoa đào rực rỡ, theo tính nhân bản của triết lý thương hiệu tức là có vai trò thổi vào thêm sinh khí cho con người, và điều này đã được chọn làm điểm nhấn trọng yếu nhất trong hình ảnh màu sắc tượng trưng.